Árbol de páginas
Saltar al final de los metadatos
Ir al inicio de los metadatos

Per obtenir qualsevol tipus d'informació acadèmica o administrativa relacionada amb els seus DADES de matrícula, ha de consultar aquest llistat. Disposa de telèfons, adreces de correu, i webs en tres idiomes, per tenir accés a tota aquella informació administrativa (no informàtica). La informació acadèmica i administrativa i les dades són manejats pels centres, no pel Servei d'Informàtica. El SIUV, només proporciona suport relacionat amb l'ús de les aplicacions i serveis utilitzats, així com de problemes de connectivitat o xarxa.


Centre

Contacte

Grado

Máster

Doctorado

Escola de Doctorat

Tel.: 963 983 006
http://www.uv.es/escola-doctorat
escoladoctorat@uv.es

---

---

VAL

CAS

ENG

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Tel.: 963 543 505
http://www.uv.es/etse
etse@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat d'Economia

Tel.: 963 828 549
http://www.uv.es/economia
fac.economia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat d'Infermeria i Podologia

Tel.: 963 864 182
http://www.uv.es/infermeria
fac.infermeria.podologia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciències Biològiques

Tel.: 963 544 019
http://www.uv.es/biologia
fac.biologiques@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Tel.: 963 864 343
http://www.uv.es/fcafe
fac.educacio.fisica@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciencies Matematiques

Tel.: 963 544 356
http://www.uv.es/matematiques
fac.matematiques@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciències Socials

Tel.: 963 828 500
http://www.uv.es/socials
fac.socials@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Dret

Tel.: 963 864 100
http://www.uv.es/dret
fac.dret@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Farmàcia

Tel.: 963 864 100
http://www.uv.es/farmacia
fac.farmacia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Tel.: 96 386 4254
http://www.uv.es/filtradcom
fac.filologia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Tel.: 963 864 100
http://www.uv.es/filoeduc
fac.filosofia.i.educacio@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Física

Tel.: 963 543 307
http://www.uv.es/fisica
fac.fisiques@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Fisioteràpia

Tel.: 963 983 855
http://www.uv.es/fisioterapia
fac.fisioterapia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Geografia i Història

Tel.: 963 864 723
http://www.uv.es/geohist
fac.geografia.i.historia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Magisteri

Tel.: 963 864 490
http://www.uv.es/magisteri
fac.magisteri@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Medicina i Odontologia

Tel.: 963 864 100
http://www.uv.es/mediodont
fac.medicina@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Psicologia

Tel.: 963 864 681
http://www.uv.es/psicologia
fac.psicologia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Química

Tel.: 963 544 323
http://www.uv.es/quimica
fac.quimica@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG