Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per obtenir qualsevol tipus d'informació acadèmica o administrativa relacionada amb els seus DADES de matrícula, ha de consultar aquest llistat. Disposa de telèfons, adreces de correu, i webs en tres idiomes, per tenir accés a tota aquella informació administrativa (no informàtica). La informació acadèmica i administrativa i les dades són manejats pels centres, no pel Servei d'Informàtica. El SIUV, només proporciona suport relacionat amb l'ús de les aplicacions i serveis utilitzats, així com de problemes de connectivitat o xarxa.


Centre

Contacte

Grau

Màster

Doctorat

Servei d’EstudiantsTel.: 963 983 203 
Ext.: 51122Escola de Doctorat

Tel.: 963 983 006 
http://www.uv.es/escola-doctorat 
escoladoctorat@uv.es

---

---

VAL

CAS

ENG

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Tel.: 963 543211 
http://www.uv.es/etse 
etse@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat d'Economia

Tel.: 961 625 144 
Ext.: 25151 
Ext.: 28484  
http://www.uv.es/economia 
fac.economia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat d'Infermeria i Podologia

Tel.: 963 855 027  
http://www.uv.es/infermeria 
fac.infermeria.podologia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciències Biològiques

Tel.: 963 544 019 
http://www.uv.es/biologia 
fac.biologiques@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Tel.: 963 983 343  
http://www.uv.es/fcafe 
fac.educacio.fisica@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciencies Matematiques

Tel.: 963 544 569 
Ext.: 44357 
http://www.uv.es/matematiques
fac.matematiques@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Ciències Socials

Tel.: 963 828 514 
Ext.: 28751  
http://www.uv.es/socials 
fac.socials@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Dret

Tel.: 963 828 676 
Ext.: 28510  
http://www.uv.es/dret 
fac.dret@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Farmàcia

Tel.: 963 544 871 
Ext.: 43972  
http://www.uv.es/farmacia 
fac.farmacia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Tel1.: 963 983 572 
Tel2.: 963 983 574
Tel3.: 963 983 323
Tel4.: 963 983 432
          Ext.: 83432  
http://www.uv.es/filtradcom 
Fac.Filologia.Traduccio.I.Comunicacio@uv.es
fftic@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Tel.: 963 864 424 
http://www.uv.es/filoeduc 
fac.filosofia.i.educacio@uv.es
filoeducacio@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Física

Tel:  963 543 677 
Ext.: 44467 
Ext.: 44342 
http://www.uv.es/fisica 
fac.fisiques@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Fisioteràpia

Tel.:

  1. 963983178
  2. 963983185
  3. 963983856
  4. 963983458
  5. 963983179
  6. 963983187

Ext.: 83178 
Ext.: 83185 
Ext.: 83856 
http://www.uv.es/fisioterapia 
fac.fisioterapia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Geografia i Història

Tel.: 963 983 526 
Ext: 83526
http://www.uv.es/geohist 
fac.geografia.i.historia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Magisteri

Tel.: 963 864 442 
Ext.: 25084  
http://www.uv.es/magisteri 
fac.magisteri@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Medicina i Odontologia

Tel.: 963 864 754  
http://www.uv.es/mediodont 
fac.medicina@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Psicologia

Tel.: 963 864 664 
Ext.: 64673  
http://www.uv.es/psicologia 
fac.psicologia@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Facultat de Química

Tel.: 963 544 323 
http://www.uv.es/quimica 
fac.quimica@uv.es

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

VAL

CAS

ENG

Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción