Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Llicència

Una llicència és el dret a instal·lar un determinat programari en un determinat ordinador.

Les llicències adquirides a través d'aquest servei poden ser instal·lades:

  • En general, en ordinadors propietat de la Universitat de València.
  • En alguns casos, en un ordinador d'ús personal (cas de les llicències per a estudiants), mentre es mantinga la vinculació amb la Universitat de València.

Els preus reduïts que es paguen per les llicències són fruit de convenis especials amb els fabricants de programari, i suposen més restriccions d'ús que si hagueren estat adquirides en una botiga.

Les limitacions en l'ús de les llicències varien en funció del fabricant de programari i del conveni negociat.

És convenient consultar les condicions d'ús de les llicències per a cada producte en concret.

Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción