Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Usuari o usuària


Persona vinculada a la Universitat de València com a estudiant, PDI o PAS a què s'assigna una llicència de programari d'un determinat producte en funció de la seua vinculació amb la Institució.


Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción