Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Qui pot accedir al programari?


El programari adquirit per la Universitat de València pot ser utilitzat per:

  • Estudiants: El poden fer servir als ordinadors de les àules i altres instal·lacions de la Universitat, així com una única còpia en un ordinador personal en el cas d'algun programa amb llicència gratuïta o de tipus Campus.
  • PDI/PAS: Poden sol·licitar-ne la instal·lació i fer-ne ús als ordinadors de les àules i altres instal·lacions de la Universitat, així com una única còpia en un ordinador personal en el cas d'algun programa la llicència del qual permeta l'ús.

El programari que implique un cost per a l'usuari o usuària haurà de ser autoritzat per el o la responsable del pressupost a què s'haja d'imputar, no admetent-se en cap cas pagaments en metàl·lic.