Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Com accedisc al servidor de programari?


L'accés al servidor sempre s'ha de realitzar a través de la xarxa de la Universitat de València i des dels seus ordinadors.

Depenent del sistema operatiu que execute l'ordinador on es necessite instal·lar el programari i de les preferències personals, es poden triar els mètodes següents:

  • Web: aquest mètode és vàlid per a qualsevol sistema operatiu. Requerix executar un navegador, accedir al servidor software.uv.es i identificar-s'hi amb l'usuari o usuària i la contrasenya de la Universitat.
    A continuació pot descarregar el programari des de la pestanya Les meues llicències, on també hi podrà consultar-ne els números de llicència.
  • Xarxa de Microsoft: requereix disposar d'un ordinador amb qualsevol versió de Microsoft Windows (preferiblement Windows XP o superiors), accedir al servidor disc.uv.es i identificar-s'hi amb l'usuari o usuària i la contrasenya.
    També és possible accedir des d'ordinadors Unix i Mac VOS X muntant la carpeta corresponent del servidor per Samba.
  • Xarxa d'Apple: requereix disposar d'un Macintosh amb Mac OS X, connectar-se al servidor disc.uv.es utilitzant AFP i identificar-s'hi amb l'usuari o usuària i la contrasenya.

NOTA: Algunes aplicacions requereixen accedir a la web del fabricant per aconseguir els números de sèrie.