Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hi ha diferents tipus de llicències?


Els tipus de llicència depenen dels fabricants de programari i dels acords a què s'arribe amb ells. En general, solem adquirir un tipus especial de llicència per a universitats a menor preu però que limita l'ús del programari. En tots els casos la Universitat de València paga per l'adquisició de les llicències, però depenent de cada cas concret el cost individual de les llicències l'assumeix el departament, centre o servei a què pertanga l'usuari o usuària que adquireix la llicència i el paga mitjançant una compensació interna.

En el cas dels productes en "llicència de campus", no hi ha cap càrrec i qualsevol usuari o usuària de la Universitat de València pot adquirir llicències per a cada un dels ordinadors on es requerisca instal·lar el producte.

En la resta de productes és necessari el pagament de cada llicència. El preu és el que es mostra en el catàleg de programari i el pagament pot ser únic o anual (periòdic).