Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Com compre una llicència?


En el cas de les llicències gratuïtes es poden adquirir des del Catàleg de programari de forma immediata, si es disposa d'un compte en la Universitat de València.

En el cas d'aquelles llicències restringides (tipus campus limitades o de pagament) que es requerisca l'autorització prèvia d'un responsable econòmic d'un pressupost, cal omplir i enviar el formulari web que es mostra des del Catàleg de programari, degudament emplenat amb totes les dades necessàries.

Per completar el procés d'autorització cal enviar la pàgina de sol·licitud de llicència signada tant per l'usuari com pel responsable al Servei d'Informàtica bé per correu intern bé per fax a l'extensió 44200 o al 963544200.