Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per què ha de signar un càrrec amb responsabilitat econòmica si el programari no té cost?


Tot el programari amb Llicència de campus limitada i que no suposa un càrrec al pressupost del departament, centre o servei sol·licitant sí que té un cost per a la Universitat encara que l'autorització de la despesa es delega en els càrrecs amb responsabilitat econòmica del centre de despesa.