Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què passa si en confirmar la cistella un producte no es llicencia?


En el cas de les llicències limitades, requeresquen o no una compensació econòmica, potser no es faça efectiva la compra en el moment de la confirmació per part de l'usuari o usuària si no hi ha prou llicències disponibles.

En aquest cas quedaran pendents d'autoritzar fins que es faça efectiva la compra per part del Servei d'Informàtica, moment en què s'avisarà l'usuari o usuària de la disponibilitat del producte.