Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Puc instal·lar el programari en a l'ordinador de casa meua?


En general, no. Hi ha alguns productes en la llicència dels quals es permet la instal·lació en un ordinador propietat de l'usuari o usuària o bé en un ordinador portàtil. Aquesta informació s'ha de consultar individualment per a cada producte.

Els productes als que tenen accés els estudiants i les estudiantes permeten la instal·lació en un únic ordinador propietat de l'usuari o usuària mentre estiga matriculat a la Universitat, havent de desinstal·lar-los en el moment en què deixe de tenir vinculació amb aquesta.