Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Puc accedir al programari sent estudiant de la Universitat de València?


Els estudiants i les estudiantes de la Universitat de València poden:

  • Fer servir el programari en els ordinadors de les àules destinades al seu ús.
  • Sol·licitar i utilitzar el programari disponible al seu catàleg per a l'ús en un únic ordinador personal.