Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Puc demanar que la Universitat de València adquirisca nou programari?


Es pot sol·licitar l'adquisició de nou programari per part del PDI o PAS, sempre que l'ús siga general ja siga en aules, en laboratoris o en despatxos.

Els estudiants i les estudiantes no poden sol·licitar adquisicions.