Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Puc adquirir programari per a ús particular mitjançant la Universitat de València?


Únicament el programari que permeta l'ús en un ordinador personal, mentre dure la vinculació amb la Universitat de València.

En cap cas es pot fer servir el programari per a feines no relacionades amb la docència i/o la investigació; en especial, qualsevol ús comercial del programari o dels fitxers generats amb ell.

Per a fer un ús comercial del programari haurà d'adquirir una llicència regular en qualsevol distribuïdor, ja que la Universitat no comercialitza programari.