Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què passa si deixe de treballar o estudiar en la Universitat de València?


Dependrà del tipus d'ordinador a què es referisca:

  • Ordinadors de la Universitat: No ha de fer res ja que les llicències pertanyen a la Universitat i podran ser utilitzades pel nou personal que el/la sustituisca.
  • Ordinadors personals: En els casos de llicències que permeten la instal·lació en ordinadors personals, haurà de deixar d'usar i desinstal·lar tot el programari del qual vosté no dispose d'un altre tipus de llicència legal.