Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què passa si un ordinador es rebutja o es dóna a tercers?


Dependrà del tipus de destinatari:

  • Un altre Departament de la Universitat: S'ha de desinstal·lar qualsevol programari amb llicència de pagament o llicència de campus limitada, ja que aquestes són comptabilitzades al Departament / Centre d'origen.
  • Donacions a altres centres com ara col·legis, instituts o ONGs: S'ha de desinstal·lar tot el programari de l'ordenador i deixar-lo amb el programari d'origen o sense programari, incloent-hi el sistema operatiu.
  • Rebuig: Si és possible, s'ha de desinstal·lar tot el programari de l'ordenador i deixar-lo amb el programari d'origen o sense programari, incloent-hi el sistema operatiu. En cas que no siga possible, s'inutilitzarà el disc dur amb mitjans magnètics i/o mecànics, de manera que no puga ser accessible la informació que hi conté.