Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tot aquell ordinador al que se li vulga actualitzar/instal·lar el sistema operatiu a la llicència de Windows de la UV haurà de posseir una llicència legal de Windows, així ho estableixen les condicions d'ús de les llicències per volum .Condicions de servei Microsoft Octubre 2018Per tant, si volem actualitzar/instal·lar el nostre equip (ja siga d'aula, laboratori o de despatx) amb el sistema operatiu Windows de la UV haurem d'adquirir l'equip amb una llicència Windows