Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El programari s'ha descarregat incorrectament


En algunes ocasions, el programari pot descarregar-se de forma parcial o incorrecta per diverses raons:

  • Problemes de connexió: Si s'ha tallat la comunicació amb el servidor, pot haver-se quedat el fitxer incomplet o amb errors.
    Solució: Intente descarregar-lo de nou. Si després de dos o tres intents de descàrrega un fitxer en concret es resisteix, posse-ho en coneixement de suport per a que ho investigue.
  • Sistemes de fitxers de 32 bits o menys: Si el disc on està tractant de descarregar els fitxers disposa d'un sistema de fitxers tipus ext2 o FAT32, o més antics, no podrà descarregar fitxers de més de 2 o 4GB.
    Solució: Utilitze un disc amb sistema de fitxers com ara NTFS, HFS+, ext3, ext4...