Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hi ha distribucions de programari que no m'apareixen en el catàleg


Hi ha diverses raons per les quals no es mostra un determinat programa:

 • Programari obsolet: Quan un programari deixa d'estar disponible per part del fabricant, es classifica com a obsolet i, per tant, no es poden sol·licitar llicències noves del producte. No obstant açò, seguiran sent accessibles les llicències adquirides amb anterioritat.
  Solució: En determinats casos, és possible aconseguir aquestes llicències posant-se en contacte amb nosaltres.
 • Falta de vinculació amb la Universitat: Si vostè no disposa de cap vinculació amb la universitat únicament disposarà d'accés a productes que no disposen de restriccions, és a dir, no tindrà accés a productes amb llicència tecnològica o restringida a un determinat centre o titulació.
  Solució: Si manté una vinculació amb la Universitat pot sol·licitar un aval amb el Departament o Centre en el qual col·labora emplenant una sol·licitud.
 • Programari tecnològic: Si vostè disposa d'una vinculació considerada com no tecnològica únicament podrà accedir al programari genèric. En general els Centres i titulacions tecnològiques són aquelles relacionades amb la física, informàtica, enginyeries o biologia.
  Solució: Estar contractat o matriculat en un d'aquests centres.
 • Programari amb restricció de centre o titulació En alguns casos les llicències adquirides únicament cobreixen un centre o titulació de forma que únicament aquelles persones vinculades directament al centre o titulació en tindran accés.
  Solució: Estar contractat o matriculat en un d'aquests centres.
 • Programari sense llicència per a estudiants Gran part del programari únicament té llicència per a ús en aules i despatxos però no per a estudiants.
  Solució: Estar contractat en un d'aquests centres o que el centre interessat sol·licite l'adquisició del programari per a estudiants.