Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Mathematica


Adquirirem l'aplicació de forma habitual en software.uv.es. Una vegada adquirida l'aplicació ens dirigirem a %o201CMis documents%o201D on trobarem els enllaços de descàrrega i la informació per a l'obtenció de la llicència, que gestiona directament el fabricant de l'aplicació, Wolfram.Primer obtindrem la llicència i després instal·larem l'aplicació.

Obtenció de la llicència.

1º Per a sol·licitar la llicència, en Mis llicències i cercarem l'aplicació Mathematica que hem adquirit.

2º Farem clic en el símbol d'ajuda amb el que passarem a la pagina d'informació de la llicència.


 


 

Haurem de fer clic en Solicitud de nova Activation Key per a versions 8 i posteriors.

3º Anem a crear el nostre compte en el portal de Wolfram (Create Acount).

Aquesta pàgina també ens permetrà accedir al portal una vegada creat el nostre Usuari i podrem sol·licitar llicències addicionals (Sign In):


 

 

Ací farem clic en Create Account.

(Est és la URL del portal: https://user.wolfram.com/portal/login.html)

5º Ara anem a crear el compte introduint les dades personals que ens demanen.


 


 

IMPORTANTE en el registre utilitzarem la nostra adreça de correu de la Universitat, adreces amb prefix @uv.es o @alumni.uv.es. Aqueixa adreça de correu electrònic serà el nostre Wolfram_ANEU.Una vegada creada el compte en els servidors de Wolfram podrem sol·licitar ja la clau d'Activació.


 

 

Triarem la versió i premerem sobre Submit, açò ens concedirà el codi de llicència:

 

 

Aquest Activation Key és la clau que activa el programa en la fase final de la instal·lació. Aquest codi solament serveix per a una activació de l'aplicació en qualsevol de les tres plataformes: Windows, Linux i Mac OS XL'enllaç Product Sumary Page ens porta a una pàgina que a més de mostrar-nos les llicències que tenim concedides i les claus d'activació, ens permetrà descarregar els programes per a poder instal·lar-los:


 

 

IMPORTATE: Les sol·licituds de llicència són supervisades per personal de la Universitat, que comproven que el sol·licitant, en el cas dels alumnes tinga matricula en vigor i per al PDI/PAS tinga una vinculació activa. Una vegada realitzada aquesta comprovació, l'usuari rebrà en la bústia de correu l'e-mail de confirmació de concessió de la llicència:

 

 

Instal·lació de l'aplicacióPer a realitzar la instal·lació anem a utilitzar la imatge ISO descarregada des de  software.uv.es:

 

 

Que muntarem amb el botó de la dreta (des de l'explorador d'arxius) sobre el fitxer descarregat:

 

 

(el fitxer Mathematica_11.3.0_WIN_DM.exe és l'instal·lador descarregat des de Wolfram, però no ho anem a utilitzar en aquest exemple ja que la imatge descarregada des de software.uv.es ja aquesta actualitzada, però també es podria utilitzar, encara que el procediment podria ser més lent)

 


 


Activació de la llicènciaUna vegada instal·lada l'aplicació activarem la llicència, per a açò utilitzarem la Clau d'Activació (Activation Key) que ens van concedir. L'aplicació s'executarà gens més acabada la instal·lació si tenim marcada l'opció de Launch Wolfram Mathematica:Nota: L'activació necessita connexió a internet.