Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Servei d'informàtica - Universitat de València - Area de Qualitat i Atenció a les persones usuàries.

Creació del compte personal


Abans de poder instal·lar l'Office 365 i tenir accés a totes les aplicacions que ho componen hem de crear un compte personal en la web de Microsoft. 
Tot comença des de la web software.uv.es, fent clic en l'enllaç "Microsoft Office 365":

(el nom d'usuari Microsoft.com, serà a partir d'ara el nostre login per a accedir a Office 365 i als seus serveis com per exemple OneDrive)

IMPORTANT

Aquesta contrasenya és diferent a la contrasenya de la intranet personal (la de la UV), ja que són dues plataformes diferents. Es pot donar el cas que falle aquest pas i no permeta a l'usuari iniciar sessió en la següent pantalla. En aqueix cas obri una sol·licitud en solicitudes.uv.es i solucionarem el problema.
Recuperació de la contrasenya


Microsoft ofereix un mètode senzill de recuperació de la contrasenya que convé que tinguem configurat correctament. Aquest procediment de recuperació requereix que tinguem registrat una adreça de correu electrònic externa i/o un telèfon mòbil, ja que quan sol·licitem la regeneració de la contrasenya se'ns enviarà a un d'aqueixos mitjans un missatge, que ens validarà aquest canvi. 
L'establiment d'aqueixa adreça de correu i telèfon mòbil es realitza en la següent pantalla, que és la continuació de l'última captura mostrada:
(en la part inferior de tot aquest formulari hi ha un temporitzador, per la qual cosa si no interactuem amb la pagina, passats 15 minuts tanca la sessió) 
Configuració explica de correu de recuperació
(en aquest punt Microsoft ens envia un correu que conté un codi de verificació que se'ns demana a continuació, en aquesta mateixa pantalla) 
IMPORTANT: Aquest codi de verificació té un temps de vigència molt curt, per la qual cosa ha de ser utilitzat al moment, d'una altra forma hauríem de realitzar tot el procediment de nou.


Configuració telèfon mòbil de recuperació
IMPORTANT: Aquest codi de verificació té un temps de vigència molt curt, per la qual cosa ha de ser utilitzat al moment, d'una altra forma hauríem de realitzar tot el procediment de nou.Amb açò ja tenim configurats els dos mètodes de recuperació de la contrasenya que ens permetran establir una nova contrasenya d'accés a Office 365 i altres aplicacions associades:


Ara ja podem instal·lar l'aplicació en el nostre equip.


Instal·lació d'Office 365


Una vegada establits els mètodes de recuperació de la contrasenya passem a la següent pantalla accessible també des de portal.office.com o software.uv.es:


Si despleguem el menú de la dreta veiem l'enllaç que ens permet descarregar l'aplicació:
Ara simplement farem doble clic en el fitxer que s'ha descarregat en la part inferior Setup.X86 (també podem cercar-ho en la carpeta de Descàrregues i executar-ho des d'allí), amb el que començarà la instal·lació:Ara ja començarà la instal·lació d'Office 365.


 


Si no hi ha cap contratemps finalitzarà sense requerir la nostra intervenció.


Office per a Mac US X


La pàgina web de Microsoft des de la qual podem descarregar l'instal·lador detecta el sistema operatiu de nostra maquina pel que en tot moment mostra l'instal·lador que necessitem, si iniciem sessió des d'un Mac per tant ens subministrarà l'instal·lador corresponent.