Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


(VA) Instal·lació i Activació de CrystalMaker


L'aplicació solament està disponible per a personal de perfil tecnològic i el seu ús ha de ser aprovat per la directora del Departament de Química Inorgànica. Com totes les aplicacions d'aquesta Universitat, es troba en software.uv.es
Una vegada tinguem accés al programa ens dirigirem a l'apartat de "Les meues llicències", a l'entrada corresponent a CrystalMaker, on trobarem els enllaços de descàrrega:Y los códigos de activación:


(en la captura hem eliminat els codis d'activació, però es poden trobar en software.uv.es) 
Instal·lació de l'aplicació 
L'aplicació s'instal·la de manera molt senzilla, una vegada descomprimit el fitxer ZIP que descarreguem, ja tindrem accés a l'instal·lador (WinCM.msi), que sense amb prou faenes intervenció de l'usuari instal·larà el programa:Finalitzant la instal·lació:Activació de l'aplicació


Una vegada instal·lat el programa procedirem a la seua activació, com en totes les activacions, en el moment de l'activació haurem d'estar connectats a internet. Per a açò executarem el programa ja instal·lat: Ara ens dirigirem al menú d'Help i ací seleccionarem Unlock i obtindrem la següent pantallaOn una vegada introduït les nostres dades i el codi d'activació (Licence Code), el botó d'OK es desbloquejarà i ens permetrà activar el producte. Acceptant els termes de la llicència tindrem activada l'aplicació.