Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata(VA) ENS - ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT - Text integre

(VA) ENS - Quins són els objectius principals de l'ENS?

(VA) ENS - Per a què serveixen els Principis Bàsics enunciats en l'ENS?

(VA) ENS - Per què és necessari l'ENS?

(VA) ENS - Què cal fer amb els Requisits Mínims que s'expressen en l'ENS?

(VA) ENS - Quin és l'origen de l'ENS? Qui ha participat en la seua elaboració?

(VA) ENS -Després de la publicació de l'ENS, quins són els passos següents?

(VA) ENS - ÀMBIT D'APLICACIÓ - ABAST I IMPLANTACIÓ DEL ENS

(VA) ENS - CERTIFICACIONS

(VA) ENS - L'ANÀLISI DE RISCOS I LA GESTIÓ DE RISCOS

(VA) ENS - L'EQUIP HUMÀ DE LA SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

(VA) ENS - L'AUDITORIA DE LA SEGURETAT

(VA) ENS - LA CATEGORITZACIÓ DELS SISTEMES

(VA) ENS - GUÍES STIC DEL CCN

(VA) ENS - LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

(VA) ENS - MESURES DE SEGURETAT

(VA) ENS - PLA D'ADEQUACIÓ A l'ENS.Rev:2019 / 02
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción

10 CONSELLS DE SEGURETAT A LA UV