Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El Servei d'Informàtica de la U.V. proporciona diversos serveis de videoconferències.

Videoconferències basades en Blackboard Collaborate, videoconferències IP fent us de software compatible H.323, i videoconferències amb llicència d'Office365 amb Skype Empresarial/Microsoft Teams. En aquest document es poden trobar les ajudes per a cadascun d'aquestos usos. 


Rev:2019 / 11
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción