Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Canalització de peticions de suport i ajuda a la comunitat universitària

Search

Serveis i procesos per a demanar suport


Facultats i Escoles

Serveis

Departaments

 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  • Atenció i informació a les persones usuàries.
  • Admissió per continuació d'estudis oficials parcials.
  • Matrícula acadèmica
  • Anulació de matrícula per causes de força major
  • Reconeiximent i transferència de crèdits
  • Trasllat d'expedients a altres universitats
  • Rebuts i devolucions de taxes
  • Programes de movilitat
  • Pràcticas externes
  • Treball fi de grau
  • Treball fí de màster
  • Certificats
  • Avançament de convocatòria d'exàmens
  • Impugnació de qualificacions
  • Avaluació curricular per compensació
  • Títols i suplements europeus al títol (SET)
  • Doctorat
  • Homologació de títols estrangers
  • Horaris, aules i dates d'exàmens
 • Facultat d'Economia
  • Atenció i informació a les persones usuàries.
  • Admissió per continuació d'estudis oficials parcials.
  • Matrícula acadèmica
  • Anulació de matrícula per causes de força major
  • Reconeiximent i transferència de crèdits
  • Trasllat d'expedients a altres universitats
  • Rebuts i devolucions de taxes
  • Programes de movilitat
  • Pràcticas externes
  • Treball fi de grau
  • Treball fí de màster
  • Certificats
  • Avançament de convocatòria d'exàmens
  • Impugnació de qualificacions
  • Avaluació curricular per compensació
  • Títols i suplements europeus al títol (SET)
  • Doctorat
  • Homologació de títols estrangers
  • Horaris, aules i dates d'exàmens
 • Facultat d'Infermeria i Podologia
  • Atenció i informació a les persones usuàries.
  • Admissió per continuació d'estudis oficials parcials.
  • Matrícula acadèmica
  • Anulació de matrícula per causes de força major
  • Reconeiximent i transferència de crèdits
  • Trasllat d'expedients a altres universitats
  • Rebuts i devolucions de taxes
  • Programes de movilitat
  • Pràcticas externes
  • Treball fi de grau
  • Treball fí de màster
  • Certificats
  • Avançament de convocatòria d'exàmens
  • Impugnació de qualificacions
  • Avaluació curricular per compensació
  • Títols i suplements europeus al títol (SET)
  • Doctorat
  • Homologació de títols estrangers
  • Horaris, aules i dates d'exàmens
 • Facultat de Ciències Biològiques
 • Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
 • Facultat de Ciencies Matematiques
 • Facultat de Ciències Socials
 • Facultat de Dret
 • Facultat de Farmàcia
 • Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
 • Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
 • Facultat de Física
 • Facultat de Fisioteràpia
 • Facultat de Geografia i Història
 • Facultat de Magisteri
 • Facultat de Medicina i Odontologia
 • Facultat de Psicologia
 • Facultat de Química • Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)
 • Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
  • Informació estratègica institucional
  • Estudis i informes
  • Models de finançament i de distribució de recursos
  • Suport a la planificació estratègica institucional
  • Suport a la millora d'unitats universitàries
  • Elaboració d'estadística oficial
 • Servei d'Educació Física i Esports
 • Servei d'Estudiants
 • Servei d'Extensió Universitària
 • Servei d'Informació i Dinamització
 • Servei d'Informàtica
 • Servei d'Investigació i Innovació
 • Servei de Biblioteques i Documentació
 • Servei de Comptabilitat i Pressupost
 • Servei de Contractació Administrativa
 • Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE)
 • Servei de Política Lingüística
 • Servei de Prevencio i Medi Ambient
 • Servei de Publicacions de la Universitat
 • Servei de Recursos Humans (P.A.S.)
 • Servei de Recursos Humans (P.D.I.)
 • Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Serveis Jurídics
 • Servei Tècnic i de Manteniment
 • Taller d'Audiovisuals
 • Unitat d'Igualtat
 • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
 • Unitat de Gestió Campus d'Ontinyent
 • Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez
 • Unitat de Gestió Campus de Burjassot
 • Unitat de Gestió Campus dels Tarongers
 • Unitat de Qualitat
 • Unitat de Suport als Instituts de Paterna
 • Unitat de Suport als Instituts Tarongers
 • Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i Esport
 • Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat
 • Unitat Tècnica
 • Unitat Web i Màrqueting
 • Anàlisi Econòmica
 • Anàlisi Matemàtica
 • Anatomia i Embriologia Humana
 • Astronomia i Astrofísica
 • Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
 • Biologia Vegetal
 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Botànica i Geologia
 • Cirurgia
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Comptabilitat
 • Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Didàctica de la Matemàtica
 • Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras"
 • Dret Administratiu i Processal
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Dret Financer i Història del Dret
 • Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"
 • Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"
 • Dret Penal
 • Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Actuarial
 • Educació Comparada i Història de l'Educació
 • Educació Física i Esportiva
 • Enginyeria Electrònica
 • Enginyeria Química
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Estomatologia
 • Estructura Econòmica
 • Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
 • Farmacologia
 • Filologia Anglesa i Alemanya
 • Filologia Catalana
 • Filologia Clàssica
 • Filologia Espanyola
 • Filologia Francesa i Italiana
 • Filosofia
 • Filosofia del Dret i Política
 • Finances Empresarials
 • Física Aplicada i Elecromagnetisme
 • Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • Física de la Terra i Termodinàmica
 • Física Teòrica
 • Fisiologia
 • Fisioteràpia
 • Genètica
 • Geografia
 • Història de l'Art
 • Història de la Ciència i Documentació
 • Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques
 • Història Moderna i Contemporània
 • Infermeria
 • Informàtica
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa
 • Medicina
 • Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicoloia i Medicina Legal
 • Mètode d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Microbiologia i Ecologia
 • Òptica
 • Patologia
 • Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
 • Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
 • Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
 • Psicobiologia
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
 • Química Analítica
 • Química Física
 • Química Inorgànica
 • Química Orgànica
 • Sociologia i Antropologia Social
 • Teoria de l'Educació
 • Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Zoologia

Centres adscrits

Instituts d'investigació

Centres singulars

Centres formatius

Centres de Referència

Museus

Fundacions

Vicesecretaríes Generals

Organs de representació sindicalAjudes TIC (Informàtica i Comunicacions)
Servei d'informàtica (SIUV)

EL SIUV Respon

Base de coneixement per a persones usuàries dels serveis TIC de la UV. Proporciona els mitjans per a descobrir solucions a problemes coneguts i resolts. Conté informació amb un sistema de recuperació, i un motor de cerca.


 

 • No labels