Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La Secretaria no és la responsable d'aquesta aplicació, deuries posar-te en contacte amb aulavirtual@uv.es, ells haurien de solucionar-te qualsevol problema amb aquesta aplicació. No obstant açò, abans de posar-te en contacte amb ells, prova a actualitzar la matrícula del curs, dins de l'aplicació.