Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Els plugins permeten afegir característiques i funcionalitats a Moodle. Hi ha un gran nombre de plugins i no és possible la instal·lació de tots ells.

S'ha habilitat una política per a la seua instal·lació. Els passos que se segueixen són.


  1. L'usuari interessat en la instal·lació del plugin ha de justificar els motius i l'interès per a tota la comunitat universitària que pot tenir via solicitudes.uv.es - Consultas sobre - Aula Virtual..
  2. El plugin s'estudia comprovant si està mantingut i actualitzat. Es comprova la compatibilitat amb la nostra plataforma. Idioma i traduccions disponibles del plugin.
  3. Si s'aprova la viabilitat del plugin s'envia a la Comissió de Recursos d'Ensenyament Digital que decidirà si s'instal·la o no.
  4. S'avisa a la Comunitat de la Universitat de València de la instal·lació del nou plugin.

Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción