Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Urkund és un sistema de reconeixement de text d'aprenentatge automatitzat dissenyat per a detectar, prevenir i gestionar el plagi.

Les fonts usades són:

  • Internet.
  • Material publicat format per centenars de milions de llibres, treballs de referència, articles científics, etc.
  • Material d'estudiants. Pot ocórrer que un alumne plagie material d'un altre estudiant o que elaboren un treball junts amb xicotetes variacions per a presentar-lo al professor.

IMPORTANT:

  1. Els sistemes antiplagio ajuden a detectar el plagi però no són un substitut del treball de l'examinador.
  2. Els professors realitzaran l'anàlisi de l'informe proporcionat per Urkund.
  3. Els docents prenen la decisió de qualificar un treball com a plagi o no.

Exemple:
Un treball pujat a la plataforma i que l'informe d'Urkund proporcione un 100% de coincidència no implica que hi haja hagut plagi. Pot ser que aqueix mateix treball haja sigut pujat anteriorment pel mateix o un altre docent a la plataforma.
Urkund disposa d'un sistema per a excloure duplicats i realitzar una anàlisi més encertada.

En els següents enllaços disposes de documents d'ajuda per a usar l'eina.

Com funciona URKUND.

Usar Urkund en Moodle.

Anàlisi de l'informe de Plagi.