Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Urkund és un sistema de reconeixement de text d'aprenentatge automatitzat dissenyat per a detectar, prevenir i gestionar el plagi.

Les fonts usades són:

  • Internet.
  • Material publicat format per centenars de milions de llibres, treballs de referència, articles científics, etc.
  • Material d'estudiants. Pot ocórrer que un alumne plagie material d'un altre estudiant o que elaboren un treball junts amb xicotetes variacions per a presentar-lo al professor.

IMPORTANT:

  1. Els sistemes antiplagio ajuden a detectar el plagi però no són un substitut del treball de l'examinador.
  2. Els professors realitzaran l'anàlisi de l'informe proporcionat per Urkund.
  3. Els docents prenen la decisió de qualificar un treball com a plagi o no.

Exemple:
Un treball pujat a la plataforma i que l'informe d'Urkund proporcione un 100% de coincidència no implica que hi haja hagut plagi. Pot ser que aqueix mateix treball haja sigut pujat anteriorment pel mateix o un altre docent a la plataforma.
Urkund disposa d'un sistema per a excloure duplicats i realitzar una anàlisi més encertada.

En els següents enllaços disposes de documents d'ajuda per a usar l'eina.

Com funciona URKUND.

Usar Urkund en Moodle.

Anàlisi de l'informe de Plagi.


Algunes consideracions a tindre en compte sobre l'enviament de fitxers per a analitzar:

- La grandària del fitxer ha de ser com a màxim de 50MB. Si el document a analitzar supere aqueixa grandària haurà de dividir-se en diversos documents.

- Els formats de fitxer que s'admeten són: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .pdf 2.0, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .odp, .ods, .tif, .tiff, .ps, .hwp, .zip (els arxius zip només són compatibles quan s'envien per correu electrònic i unes certes integracions) i .pages (4).
Qualsevol altre format d'arxiu no serà acceptat pel sistema.

- No es reconeixen: imàgens, enllaços (copiats o compartits), vídeos, documents escanejats i documents protegits o encriptats.

- Encara que el sistema admet fitxers comprimits, la qual cosa permetria incloure mes d'un document (del mateix autor) en el mateix fitxer zip, es recomana l'enviament dels documents individualment.

En el següent enllaç trobàreu informació de com evitar l'autoplagi en cas d'enviar diverses vegades el mateix document, com eliminar fitxers, indicacions per a interpretar els informes etc.

https://www.urkund.com/es/soporte/preguntas-frecuentes/

Rev:2020 / 04
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción