Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

És important indicar que no és adequat pujar directament vídeos a l'Aula Virtual. Alenteix el funcionament dels cursos i cal tenir en compte que encara que els recursos són grans no són il·limitats.

Pujar des de EDUMEDIA

Visite la pàgina (ES) 9. RECURSOS EN AULA VIRTUAL - Edumedia

Pujar des de MMEDIA

És convenient seguir un procediment en dos passos que és:

Pujar fitxer de vídeo a Mmedia (Per a consultar com feu clic ací)
A l'Aula Virtual crear un recurs (Etiqueta, Pàgina, Llibre, etc.) on enllacem el vídeo allotjat en Mmedia
El vídeo pot mostrar-se en la pàgina principal del curs utilitzant un recurs "etiqueta".

EN MMEDIA:
Localitzar el vídeo en mmedia.

Fer clic sobre la icona "HTML5" per a convertir el vídeo a HTML5.

iconohtml5.PNG

Quan el vídeo ja està convertit punxar amb el botó dret del ratolí i elegir "Copiar direcció del vídeo"

EN AULA VIRTUAL:

Activar edició > Afegir recurs o activitat > Etiqueta.


En el camp "Text de l'etiqueta" fer clic en el botó perquè mostre tots els botons de la barra d'edició.


Seleccionar el botó "Pujar fitxers multimèdia".

Acceptar.

En la pàgina principal del curs "Desactivar edició". El vídeo no apareix correctament en la pàgina principal del curs fins que es desactive l'edició.

Veurà que es mostra el vídeo en la pàgina principal del curs.


IMPORTANT: NO SOBRECARREGAR LA PÀGINA PRINCIPAL D'UN CURS DE VÍDEOS (encara que estiguen enllaçats) perquè tardaria molt a carregar la pàgina.


RECOMANACIÓ > Si es pujaran molts vídeos es pot deixar en la pàgina principal del curs com a introducció i per als altres es pot utilitzar altres recursos i enllaçar els vídeos, per exemple, "Pàgina, Llibre".Rev:2020 / 11
Lang.

There is no content with the specified labels

+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción