Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Accedisca al lloc personal d’Entreu entreu.uv.es a l’apartat “Els meus enviaments” i selleccione l’enviament corresponent. Per a l’exemple usarem (DIV_ADIV Ajudes diversitats) punxi sobre la icona que apareix en la següent imatge:


  • Ara s'obrirà el formulari. Vaja a la pestanya “Acceptació de la beca” i seleccione una de les dues possibilitats. 
    Per a acceptar la beca, marque SI.
    Per a rebutjar la beca, marque NO.

  • Vaja a l’última pestanya “Acabar” i punxi sobre el botó “Guardar” per a enviar la seua resposta.