Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Activació del client OneDrive per a Windows

Atenció :

Cal haver fet el procés de registre d'Office365


1.- Fer clic sobre la icona de OneDrive


2.- Clic sobre Iniciar Sessió


3.- Introduir l'usuari de la Universitat de València (nom llarg)@uv.es


4.- Clic sobre Professional o educativa


5.- Aquí posem la mateixa contrasenya del registre del nostre Office365.


6.-Clic en següent


7.- Clic en següent


8.- Clic en obrir la meua Carpeta en OneDrive


9. Aquí tenim la carpeta. Tots els arxius que copiem ací, es sincronitzaran amb el nuvol de OneDrive de Microsoft. 


Més informació en Microsoft (Suport):
https://support.office.com/es-es/article/v%C3%ADdeo-de-aprendizaje-de-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132

Rev:2020 / 01
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción