Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SEB obri una finestra del navegador web sense elements de navegació i bloqueja la computadora en una manera de quiosc,
la qual cosa impedeix canviar a altres aplicacions o eixir de SEB prematurament. SEB permet exàmens segurs en computadores no administrades,
com les pròpies computadores portàtils dels estudiants, així com en entorns administrats.

És possible activar el seu ús en els qüestionaris d'Aula Virtual però NO RECOMANEM el seu ús pels següents motius:

  • El SEB està més pensat per a instal·lacions centralitzades, com a Aules d'Informàtica.
  • No té fiabilitat anticopia del 100%.
  • Només és possible usar-ho en Sistema operatiu Windows i MacOS.
  • NO està disponible per a Linux, Android, etc.
  • Per a poder resoldre l'examen TOTS els USUARIS (estudiants) han de tenir-lo instal·lat en el seu ordinador. Destacar, de nou, que un estudiant que tinga Linux instal·lat en el seu ordinador NO PODRÀ REALITZAR L'EXAMEN.
  • Complexitat en la configuració per part de l'usuari (estudiants i professors).
    Encara que està habilitat en Aula Virtual per al seu ús és una eina externa a la qual NO DONEM SUPORT PER A LA SEUA UTILITZACIÓ.
Rev:2020 / 04
Lang.

There is no content with the specified labels

+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción