Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hi ha opcions en els qüestionaris que exigeixen gran esforç als Servidors d'Aula Virtual. Per exemple, és delicat el començament d'un examen i el lliurament d'aquest.
Aquestes recomanacions són per a evitar incidents durant la realització d'un qüestionari.

Per a qüestionaris a l'atzar, aletoriedad de preguntes i remenar respostes tinga en compte que carrega molt el servidor. Recomanem que evite les hores punta si han de ser alguns d'aquests tipus de qüestionaris.

Temporalització

 • Disponibilitat de l'examen ha de ser major que la duració de l'examen.
 • El valor del camp "Quan el temps ha acabat" es recomana establir-lo en "Hi ha un període de gràcia per a enviar el qüestionari, però no per a contestar".
 • Triar un "Període de gràcia per a enviar el qüestionari" gran. Per exemple 5 minuts.
 • El TEMPS de DISPONIBILITAT de l'examen (HORA INICI DEL QÜESTIONARI i HORA TANCAMENT DEL QÜESTIONARI) HA DE SER MAJOR A la DURACIÓ DE L'EXAMEN (LÍMIT DE TEMPS).
  • EXEMPLE:
   • Hora inicie del qüestionari > 17.00.
   • Hora fi del qüestionari > 18.00.
   • LÍMIT DE TEMPS > 40 minuts
 • Si el temor és que els estudiants es passen les respostes correctes, la manera correcta seria configurar "comportament de les preguntes > retroalimentació diferida" i ajustar "Revisió d'intents" de la manera adequada, En la següent captura es veu un exemple en el qual l'estudiant no veurà les respostes del qüestionari en cap moment. El professor pot ajustar els paràmetres que veja convenients.


 • És convenient paginar un qüestionari amb 5 preguntes en cada pàgina.
 • COMENÇAMENT I FINAL DEL QÜESTIONARI ESCALONAT. Si disposa de diversos grups d'estudiants (50 alumnes, per exemple en diversos grups A, B i C). Procure no començar a la mateixa hora en els tres grups.
  Per exemple convindria espaiar-los almenys 5 minuts. 9.00, 9.05, 9.10.
 • Mètode de Navegació > Lliure.
 • Indicar a l'estudiant que no òbriga diverses pestanyes o finestres del navegador. L'ESTUDIANT POT PERDRE LES RESPOSTES.

HORES PUNTA

 • Els qüestionaris a desenvolupar no haurien d'acumular-se, en la mesura que siga posible, en les hores de màximes connexions (de 10.00 a 12.00 i de 17.00 a 19.00), sinó distribuir-se durant el dia.
 • No planificar exàmens en hores nocturnes de 0.00 a 7.00 per possibles tasques de manteniment i còpies de seguretat dels sistemes.

EN CAS D'INCIDÈNCIA EN ALGUN ESTUDIANT

És possible establir "Excepcions d'usuari" i augmentar el temps del qüestionari per a l'estudiant, afegir un intent, canvi de data per a fer el qüestionari.


           

RECOMANACIONS A l'ALUMNAT

 • RECOMANEM REALITZAR L'EXAMEN AMB UN ORDINADOR.
  Els dispositius mòbils amb Android i iOS maten les sessions per configuració d'energia.

 • INGRESSA A L'AULA VIRTUAL ABANS DE L'EXAMEN.
  Si has estat temps treballant amb Aula Virtual abans de l'examen, hauríes de tancar sessió, reiniciar el navegador i tornar a entrar a l'Aula Virtual per a resoldre sense problemes el qüestionari.

 • NO OBRIGUES PESTANYES ADDICIONALS.
  Es millor no obrir diverses pestanyes del teu navegador, o obrir altres navegadors a la vegada amb el mateix qüestionari.

  POTS PERDRE LES RESPOSTES.

 • TANCA LA SESSIÓ I EL NAVEGADOR EN FINALITZAR LA PROVA.

 • NO ESPERES ALS DARRERS MINUTS PER A COMPLETAR EL QÜESTIONARI.
  Cal omplir-lo durant el temps assignat. 

 • UTILITZA UN ÚNICA ADRESSA IP.
  L'examen ha de realitzar-se de principi a fi amb una única IP. Intenta no desactivar la Wifi o canviar de Wifi a dades, etc.

 • SI TENS CAP INCIDÈNCIA:
  Contacta amb el professor o professora responsable de l'assignatura i la prova.

Rev:2020 / 04
Lang.

There is no content with the specified labels

+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción