Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 (VA) AULA VIRTUAL: Recomanacions per a configurar i contestar qüestionaris (Exàmens)

P1- Instruccions per a definició d'excepcions en qüestionari Actiu. Document compartit per Sergio Cubero.

R1- En el cas que un estudiant tinga alguna incidència, el professor, al seu criteri pot habilitar una excepció d'usuari. El següent document explica el procediment per a fer-ho.


P2- S'ha acabat el temps i l'estudiant no ha enviat el qüestionari en el temps establit, però les respostes estan. Què puc fer?. Document compartit per Sergio Cubero.

R2- Pot afegir un nou intent als estudiants que no han enviat i configurar el comportament de les preguntes del qüestionari amb el paràmetre "Cada intent es basa en l'anterior". Prèviament seria convenient contactar amb l'estudiant per a concertar el lliurament.


On diu "Per a la creació del grup disposes d'una guia,ací:

https://www.uv.es/avirtual/moodle/Crear%20subgrupo%20para%20la%20segunda%20convocatoria.pdf

" consulte el següent manual (Compartit per Sergio Cubero):


P3- Tinc configurat el bloqueig de sessions en un qüestionari i vull deshabilitar-li a una/un estudiant durant el qüestionari.
R3- Si durant la realització d'un qüestionari l'alumna o l'alumne notifica al professor que ha tingut un problema amb la seua connexió i se li bloqueja la sessió, el professor pot desbloquejar-li en el moment la sessió perquè la/l'estudiant puga continuar amb la seua connexió.

    


P4- NO OBRIR PESTANYES EN UN NAVEGADOR NI SESSIONS EN UN ALTRE NAVEGADOR.

R4- És convenient indicar als estudiants que òbriguen NOMÉS UNA PESTANYA de l'Aula Virtual. Si obrin diverses sessions de Moodle en diverses pestanyes o navegadors diferents pot causar problemes per a realitzar el qüestionari, encara que, aparentment no detecten un error.

El professor haurà de traslladar a l'estudiant que "MAI òbrigues el mateix qüestionari que estàs realitzant en més d'una pestanya, POTS PERDRE LES RESPOSTES".


P5- Què pot fallar en un examen?

R5- En un examen realitzat en Aula Virtual hi ha moltes variables que no depenen de l'aplicació però que evidentment influeixen en ell i no poden ser controlades.

  • Qualitat de connexió de l'usuari (estudiant)
  • Encara que no és freqüent, les IPs que proporciona la companyia de telecomunicacions poden canviar.
  • Sistema de validació.
  • Si l'usuari fera un canvi de navegador durant un examen.

SOLUCIÓ:
El professor pot "Anul·lar intent" i "Obrir un intent" als estudiants que crega convenient.


P6- Perquè els meus estudiants no han pogut finalitzar el qüestionari?

R6- La diferència entre temps obert i temps de tancament deu ser major al temps límit, tinga en compte que l'alumne pot patir un retard en l'accés alié a la seua voluntat . Així doncs l'alumne que entre amb retard, s'esperara a entregar al final del temps límit, però no podrà entregar l'examen perquè aquest ja està tancat.

Exemple de qüestionari mal configurat:

  • Obrir qüestionari: 9.00
  • Tancar qüestionari: 10.00
  • Temps límit: 1 hora

Exemple de qüestionari ben configurat:

  • Obrir qüestionari: 9.00
  • Tancar qüestionari: 10.30
  • Temps límit: 1 hora


P7- Si un alumne diu que el sistema s’ha penjat i ha de tornar a fer el qüestionari, podem verificar que això és cert? O si el tanca per error? O si el tanca per error? O si perd la connexió a la red elèctrica?

R7- No es pot comprovar si és cert o no. En "els registres del qüestionari" es poden veure quan l'estudiant comença un intent, si arriba a la pantalla "Resum de l'intent" i si l'ha lliurat.

No es reflecteix si hi ha hagut un tall o qualsevol altre motiu.

La següent captura és un exemple de tall de connexió a Internet d'un estudiant fent un qüestionari.


P8- Canviar data d'un qüestionari. 

R8- En la pàgina del curs "Activar edició" i "Editar > Editar paràmetres" del qüestionari que volem canviar la data. Canviar les dates "Obre el qüestionari" i "Tanca el qüestionari".P9- (ESTUDIANTS) Puc fer el qüestionari amb un dispositiu mòbil?

R9- Els dispositius mòbils amb Android i iOS maten les sessions per configuració d'energia. Pel que RECOMANEM UN ORDINADOR.


P10- Detecte que un estudiant ha tingut problemes per a realitzar un qüestionari.

R10- En el cas que s'haja detectat que un/a estudiant tinga un problema en la realització del qüestionari i s'haja finalitzat la seua sessió existeix la possibilitat que el professorat reinicie l'intent d'aquest. Per a això, abans que acabe el període de realització del qüestionari, ha d'accedir a aquest, revisar els intents i permetre un altre intent als estudiants amb problemes. Si per contra el professor desitja esbrinar més informació sobre el problema de l'alumne per a decidir si es reinicia l'intent o examina a l'alumne per una altra mena de prova pot sol·licitar amb les següents dades un informe detallat del succeït.

Dades:

- Facultat

- Nom i codi d'assignatura-grup

- Nom del qüestionari

- Dia i hora del problema

- Descripció del Problema

- Captura de pantalla del problema

- URL de la pantalla de l'error

- Exemple d'alumne afectat


P11- Vull invalidar una pregunta d'un qüestionari amb intents realitzats.

R11- Posa puntuació zero en el valor de la pregunta del qüestionari i recalcula les qualificacions.


P12-  Quina es la millor forma de fer els exàmens, 60 alumnes en un qüestionari o millor 3 qüestionaris igual però amb 20 persones.

R12- Són moments de càrrega del sistema en començar i en acabar un intent. És convenient que els estudiants no pressionen alhora el qüestionari.

Seria millor, en la mesura del possible, tres qüestionaris de 20 persones espaiat el seu inici, per exemple, 5 minuts.


P13- Es pot recuperar els resultats cada 15 minuts per tal de verificar que tot avança? Una mena de còpia de seguretat, tal y como té l'estat? O una finestra amb “live results”?

R13- Entrar al qüestionari i punxar en l'enllaç "Intents: x intents", on x és el nombre d'estudiants que han començat a realitzar el qüestionari en aqueix moment.

En la pàgina que s'obri pot refrescar cada 15 minuts (F5 en Windows, Command + R Mac, Ctrl + F5 Linux) per a veure els alumnes que van finalitzant l'intent.

Si fa clic en "Revisió de l'intent" d'algun estudiant es pot veure les preguntes que porta contestades.


P14-  Què hem de fer si el dia D a la hora H no va? Anul·lem l’examen? Esperem 10 minuts? Si sols poden entrar el 50% de les persones.

R14- Si algun estudiant no pot entrar pot crear un nou intent als estudiants que no hagen pogut realitzar-lo des de "Excepcions d'usuari".
En la pàgina de les excepcions pot pujar el nombre d'intents a l'estudiant (passaria d'1 a 2) i canviar també la data de "Obrir" i "Tancar qüestionari".

MÉS INFORMACIÓ:

(VA) RECOMANACIONS PER A CONFIGURAR I CONTESTAR QÜESTIONARIS


P15- L’examen, una vegada entra l’alumne, està descarregat al seu ordinador, o es descarrega pregunta a pregunta (aço es per que podríem organitzar al alumnes en torns de 5 minuts per entrar)

R15- L'examen no es descarrega en l'ordinador. S'executa en el Servidor. Ha d'haver-hi connexió a Internet per a poder realitzar l'intent.


P16- He fet un examen a resoldre en 6 minuts i un parell d'estudiants han arribat fins als 16 minuts. És això possible?

R16- El temps que es veu en la columna "temps emprat" és la suma del temps que ha tardat l'estudiant a resoldre més el temps que tarda a arribar al Servidor. És important destacar que una vegada ha passat el temps de l'examen l'estudiant no pot contestar més preguntes.