Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per a crear una Línia d’orde de compra, cal partir d'un registre bibliogràfic.

Els registres bibliogràfics es poden aconseguir a partir de:

  • Un registre existent al nostre catàleg (zona de la Institució), o un registre de títols electrònics descarregat de la zona de la comunitat
  • Un registre importat en recursos externs
  • La creació d’un registre bibliogràfic nou

En primer lloc, heu de tractar de localitzar el registre bibliogràfic desitjat a la Zona de la Institució. Una vegada el localitzeu, cal polsar el botó d’opcions situat a la dreta i seleccionar Ordenar del desplegable

Amb aquesta opció, se us obrirà la pantalla per a la creació de la Línia d’ordre ce compra (vegeu l’apartat 3.3. Crear i gestionar Línies d'ordre de compra

Si el registre no es troba disponible a la zona de la Institució, la següent opció serà buscar en Recursos externs.


Heu de seleccionar Buscar en recursos externos. A continuació, s’obrirà la pantalla de l'editor de metadades. A la part superior, podreu seleccionar, des de les opcions mostrades al desplegable, el catàleg en el qual voleu realitzar la recerca, i baix, els camps sobre els quals voleu buscar.

Una vegada heu localitzat el registre que us interesse, heu de polsar sobre Importar.

En aquest moment, la pantalla de l’editor de metadades mostrarà les dades bibliogràfiques del registre a importar. En seleccionar la icona del carret de la compra i confirmar, se us obrirà un formulari anomenat Propietario y Tipo de Línea de Orden de Compra des del qual podreu crear la Línia d’ordre de compra.  (vegeu l’apartat 3.3. Crear i gestionar Línies d'ordre de compra

Si no ha sigut possible trobar cap registre, haureu de crear un registre bibliogràfic breu, anant, com en el cas anterior, al menú Recursos, i seleccionar en aquest cas Editor de metadatos.

Seleccioneu Nuevo, i a les opcions del desplegable, Marc 21.

Per a crear el registre breu, caldrà que ompliu, com a mínim:

  • el camp 020: ISBN
  • el camp 245: Títol

En acabar, polseu sobre la icona del carret de la compra per iniciar el procés de creació de la POL. (vegeu l’apartat 3.3. Crear i gestionar Línies d'ordre de compra

  • No labels