Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Es perden els lliuraments dels estudiants i les seues qualificacions. Aquest procés és irreversible.
Quan s'esborra una activitat, aquesta apareix en la paperera de reciclatge. Si després es restaura és important assenyalar que NO ES RECUPEREN ELS LLIURAMENTS NI LES QUALIFICACIONS.

Rev:2020 / 07
Lang.

There is no content with the specified labels

+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción