Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Una vegada rebuda la notificació que té un document a firmar en "el seu lloc personal", ha d'entrar en el mateix i accedir a la "carpeta de documents a firmar";. Haurà de llegir el document, assegurar-se que és el que correspon al procediment i realitzar la firma digital del mateix.

EDGE

Marqueu el document i polseu el botó de firmar

El sistema descarregarà una miniaplicació java (ACEPTA.JNLP) que s'ha de descarregar i executar. Depenent del navegador i la configuració del mateix, el fitxer s'emmagatzemarà en la zona de descàrregues o en la zona que haja determinat l'usuari. Una vegada descarregat, haurà d'accedir a ell i executar-ho. A partir d'eixe moment s'iniciarà el procés de firma i el sistema li anirà sol·licitant el certificat instal·lat en el seu navegador o en la targeta lectora i el pin de firma si ho tinguera.CHROME

El sistema descarregarà una miniaplicació java (ACEPTA.JNLP) que s'ha de descarregar i executar. Depenent del navegador i la configuració del mateix, el fitxer s'emmagatzemarà en la zona de descàrregues o en la zona que haja determinat l'usuari. Una vegada descarregat, haurà d'accedir a ell i executar-ho. A partir d'eixe moment s'iniciarà el procés de firma i el sistema li anirà sol·licitant el certificat instal·lat en el seu navegador o en la targeta lectora i el pin de firma si ho tinguera.MOZILLA

El sistema descarregarà una miniaplicació java (ACEPTA.JNLP) que s'ha de descarregar i executar. Depenent del navegador i la configuració del mateix, el fitxer s'emmagatzemarà en la zona de descàrregues o en la zona que haja determinat l'usuari. Una vegada descarregat, haurà d'accedir a ell i executar-ho. A partir d'eixe moment s'iniciarà el procés de firma i el sistema li anirà sol·licitant el certificat instal·lat en el seu navegador o en la targeta lectora i el pin de firma si ho tinguera.

En 


En alguna ocasió, el navegador pot advertir-li que accedirà a un arxiu no confiable. No hi ha problema algun de seguretat a executar acepta.jnlp. Polse executar i continuarà el procés.
Si té qualsevol altre problema amb la firma digital, pot obtindre informació ampliada en:

(VA) Accés amb certificat electrònic - resolució de problemes


  • No labels