Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PR-03.14 Obertura extraordinària de biblioteques (versió 2a octubre 2021)

EvidènciesResponsable
E.PR-03.14.1 Calendari i horari d'oberturaDirección del SBD
E.PR-03.14.2 Proposta de contractació de personalDirección del SBD
E.PR-03.14.3 Informe d'avaluació i propostes de milloraComité de Qualitat SBDInforme 2021
E.PR-03.14.4 Informe de rendició de comptes als implicatsComité de Qualitat SBDInforme 2021
E.PR-03.14.5 Acta de revisióComité de Qualitat SBDActa
IndicadorResponsable2021/20222022/20232023/2024
I.PR-03.14.1 Ítem “L'horari de la biblioteca és adequat” de les enquestes d'opinió i satisfacció de l'estudiantatCoordinació Qualitat en la gestió bibliotecària