Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ZOOM - Com programar una reunió ZOOM des del portal zoom de la UV

Podem programar una reunió/videoconferència de Zoom des d'Aula Virtual, però també accedint al portal de Zoom de la UV.

La URL per a accedir al portal de Zoom de la UV és: https://zoom.uv.es

Ens apareixerà la següent pàgina, on el primer botó ens permetrà accedir amb el nostre usuari i contrasenya de la UV, a totes les opcions que ens proporciona zoom.

El segon botó (Unir-se) permetrà a qualsevol persona, siga de la UV o no, unir-se a alguna sessió a la qual haja sigut convidada.

Premerem sobre el primer botó (El meu compte), i se'ns demanarà el nostre usuari i contrasenya de la UV.

Ens apareixerà la nostra pàgina de Zoom UV, on tindrem una opció en la part superior que es diu “Programar”.

Una vegada premem, tindrem la possibilitat d'anar introduint la informació necessària per a crear la nostra sessió.

Ací introduirem el nom de la sessió, la data/hora d'aquesta, i la duració entre altres coses.

Podrem marcar la casella de “Sala d'espera” si volem que els participants que vagen accedint a la sessió, esperen que els donem accés nosaltres.

Així mateix, es recomana que marquem la casella de “Clau d'Accés” perquè només puga accedir a la sessió aquelles persones a les quals li l'hem proporcionada juntament amb la URL de la sessió.

Apareixerà un resum de la sessió que hem programat i se'ns permetrà Unir-nos a aquesta.

Podem proporcionar la URL de la nostra sessió a qui haja de participar, pertanga o no a la Universitat. Si marquem també la casella perquè s'assigne un Codi d'Accés a la sessió, també li ho hem de proporcionar als nostres participants.

Tindrem també la possibilitat d'enviar una invitació a qui procedisca amb la informació de la sessió, amb el codi d'accés a aquesta.

Podrem accedir a la nostra reunió/sessió de videoconferència amb el botó “Iniciar aquesta reunió”. Entrarem en la mateixa amb l'aplicació de Zoom, o amb el navegador si no la tenim instal·lada.

La documentació relativa al funcionament de zoom, està disponible en Zoom a través del següent enllaç:

https://support.zoom.us/hc/esRev:2022 / 05
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción

Més continguts: