Pasos a seguir la primera vegada que es matricule en la UV. 

Ajudes a l'ús de l'aplicació de matricula  

(Per a qualsevol ajuda d'índole tècnica en l'ús de l'aplicació)Suport a la matrícula en els centres. 

(Per a qualsevol ajuda d'índole administrativa o acadèmica)

Per a obtenir qualsevol tipus d'informació acadèmica o administrativa relacionada amb les seues DADES de matrícula, ha de consultar aquest llistat. Disposa de telèfons, adreces de correu, i webs en tres idiomes, per a tenir accés a tota aquella informació administrativa (no informàtica).

L'informació acadèmica i administrativa i les dades són manejades pels centres, no pel Servei d'Informàtica. El SIUV, solament proporciona suport relacionat amb l'ús de les aplicacions i serveis utilitzats, així com de problemes de connectivitat o xarxa.

Rev:2019 / 06
Lang.

+Info
Form.:


<script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery(".external-link").attr("target", "_blank");
});
</script>
<a class="external-link" https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=19371104">
<img src="https://angela.uv.es/download/thumbnails/13996634/survey-icon.png?version=1&modificationDate=1540901937946&api=v2" width="20" align=absmiddle> </a>
<a class="external-link" href="https://angela.uv.es/pages/viewpage.action?pageId=19371104">(ES) Encuesta de satisfacción </a><head></head>
<script src="//platform-api.sharethis.com/js/sharethis.js#property=5beaadb5da105300172a30cd&product=inline-share-buttons"></script>
<div class="sharethis-inline-share-buttons"></div>PORTAL DE L'ALUMNAThttps://www.uv.es/portalumne
PORTAL DE LES PERSONES USUÀRIES https://portal.uv.es
SECRETARÍA VIRTUALhttps://secvirtual.uv.es