Per què ha de signar un càrrec amb responsabilitat econòmica si el programari no té cost?


Tot el programari amb Llicència de campus limitada i que no suposa un càrrec al pressupost del departament, centre o servei sol·licitant sí que té un cost per a la Universitat encara que l'autorització de la despesa es delega en els càrrecs amb responsabilitat econòmica del centre de despesa.
Rev:2018 / 05
Lang.

+Info